Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 47/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OSK 1826/12 - Wyrok NSA z 2013-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

II OSK 2090/11 - Wyrok NSA z 2013-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Bk 35/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uprawnień kombatanckich

II SA/Sz 1126/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II OSK 689/12 - Wyrok NSA z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

II OSK 2201/11 - Wyrok NSA z 2013-03-14

Skarga M. S. od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Łd 988/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II OSK 2233/11 - Wyrok NSA z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Sz 109/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich
1   Następne >   2