Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wa 194/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie wniosku o zmianę decyzji ostatecznej

II SAB/Sz 45/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie bezczynności i przewlekłości postępowania w sprawie potwierdzenia świadczenia pracy na rzecz nielegalnych organizacji politycznych i związków zawodowych

II SAB/Go 16/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przeprowadzenia geodezyjnego podziału gruntów