Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

II SA/Łd 923/96 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1996-07-11

skargę Franciszka S. na pismo Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w W. w przedmiocie odmowy udzielenia rekomendacji.

SA/Lu 911/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-02-16

Skarga Stefana B. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

OPS 1/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-05-19

Skarga Janusza S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy potwierdzenia uprawnień kombatanckich, po rozpoznaniu w dniu 19 maja 1997 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA w Warszawie postanowieniem do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym ...