Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I SA/Wa 392/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości przez gminę

I OSK 1533/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1434/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia własności nieruchomości zajętej pod drogę

OSK 1065/04 - Wyrok NSA z 2005-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie komunalizacji

I SA/Wa 534/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę własności nieruchomości

I OSK 1374/09 - Wyrok NSA z 2010-08-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania decyzji stwierdzającej przejście z mocy prawa na własność Wojewody [...] nieruchomości

I SA/Wa 454/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I OSK 430/11 - Wyrok NSA z 2011-10-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 1819/10 - Wyrok NSA z 2011-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wznowienia postępowania

I OSK 1725/10 - Wyrok NSA z 2011-10-13

Skargi kasacyjne M. S., I. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę
1   Następne >   +2   6