Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło Komunalizacja mienia X

II OSK 2179/13 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji