Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 463/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 2049/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 942/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia mienia Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Województwo Małopolskie

I SA/Wa 1130/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 640/13 - Wyrok NSA z 2014-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez województwo z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SA/Wa 2646/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2286/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1133/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 46/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 1064/04 - Wyrok NSA z 2005-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie komunalizacji
1   Następne >   +2   6