Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 463/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

OSK 1266/04 - Wyrok NSA z 2006-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie komunalizacji nieruchomości

I OSK 1193/05 - Wyrok NSA z 2006-09-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OPS 5/05 - Uchwała NSA z 2006-04-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie komunalizacji nieruchomości po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej w dniu 10 kwietnia 2006 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający NSA postanowieniem z dnia 25 paździ...

I OSK 1079/05 - Wyrok NSA z 2006-07-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa mienia Skarbu Państwa