Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 12/10 - Wyrok NSA z 2010-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość