Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 194/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. C. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni w przedmiocie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości rolnej położonej w K., stanowiącej własność W. S.

II SA/Lu 471/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uznania za właścicieli nieruchomości