Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

SA/Sz 665/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wprowadzenia zmian w uchwale nr [...] Rady Gminy z dnia [...] roku w sprawie zbywania mienia komunalnego

II SA/Go 816/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy