Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I OW 194/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku D. C. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni w przedmiocie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości rolnej położonej w K., stanowiącej własność W. S.