Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

II SAB/Łd 86/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 300/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie własności nieruchomości z dniem 1 stycznia 1999 r.

I SAB/Wa 662/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

I SAB/Wa 165/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SAB/Gl 18/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie braku doręczenia decyzji odmawiającej potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

I OSK 55/17 - Wyrok NSA z 2017-05-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 351/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 1400/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji