Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 942/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia mienia Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Województwo Małopolskie

I SA/Wa 1086/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez województwo własności nieruchomości

I SA/Wa 1075/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy nabycia z mocy prawa przez województwo mienia państwowego