Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2149/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2148/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2076/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej