Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 469/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-03

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Gabriela Nowak (spr.) po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Województwa [...] od decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie uchylenia decyzji

I SA/Wa 707/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-20

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Powiatu [...] na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości oddala sprzeciw

I SA/Wa 1175/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1597/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1477/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z [...] kwietnia 2019 r., znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 975/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1466/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1476/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1357/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 972/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości
1   Następne >   2