Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

II SA/Wr 2625/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważność § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej Wrocławia , Nr XII/351/03 Oddala skargę.

II SA/Lu 1048/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych