Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

II GSK 1812/13 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 391/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-01

Skarga P. Ś. i A. Ś. na decyzję SKO w W. z [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

II GSK 1621/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie stwierdzenia nieważności koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

III SA/Łd 246/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty dodatkowej za wydobycie kopaliny z rażącym naruszeniem warunków koncesji

VI SA/Wa 392/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-01

Skarga P. Ś. i A. Ś. na decyzję SKO w W. z [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

II SA/Po 448/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-25

Sprawa ze skargi 'A' SA z siedzibą w W. i 'B' Centrum Usług SA z siedzibą w R. na czynność 'C' S.A. z siedzibą w P. w przedmiocie koncesji i zezwoleń

VI SA/Wa 393/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-01

Skarga P. Ś. i A. Ś. na decyzję SKO w W. z [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa

VI SA/Wa 502/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-27

Wniosek w przedmiocie: uchylenie decyzji o zmianie koncesji

II GSK 1667/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO we W. w przedmiocie opinii w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

II GSK 1560/13 - Wyrok NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi C. P. O. Spółki z o.o. z siedzibą w M. oraz C. M. S.A. z siedzibą w W. na czynność Miasta Stołecznego W. polegającą na dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 1.
1   Następne >   +2   5