Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Ke 830/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych

II SA/Bd 1015/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

II SA 3538/01 - Wyrok NSA z 2003-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury (...) w przedmiocie koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu

II SA 1336/97 - Wyrok NSA z 1998-01-27

skargę na decyzję ministra transportu i gospodarki morskiej w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych.

II SA 421-437/94 - Postanowienie NSA z 1994-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 stycznia 1994 r. (...), w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego za pomocą stacji małej mocy

II SA 3731/01 - Wyrok NSA z 2003-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury (...) w przedmiocie koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu

VI SA/Wa 1299/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

II SA 1225/01 - Wyrok NSA z 2001-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie wyznaczenia składnic złomu do przyjmowania pojazdów podlegających na wniosek właściciela wyrejestrowaniu w związku z ich zniszczeniem /kasacją/

II SA 1703/98 - Wyrok NSA z 1999-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

VI SA/Wa 899/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-15

Wniosek w przedmiocie zawieszenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego
1   Następne >   2