Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Gl 956/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłat eksploatacyjnych

II GSK 13/14 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny

II GSK 2118/13 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

VI SA/Wa 1421/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie utrzymania w mocy koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża 'T.'

VI SA/Wa 893/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji koncesyjnej

II GW 7/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Wniosek w przedmiocie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji

II GSK 146/06 - Wyrok NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie koncesji na wydobywanie kopalin

III SA/Lu 212/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy uzgodnienia wniosku o wydanie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

II GSK 100/06 - Wyrok NSA z 2006-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin

II GZ 188/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wstrzymania działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny pospolitej bez wymaganej koncesji
1   Następne >   +2   +5   +10   20