Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gl 492/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę