Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Ke 43/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę

II SA/Rz 1208/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia