Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 17/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony

II GZ 35/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie w przedmiocie odmowy wpisu na listę adwokatów

II GZ 68/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego

II GZ 76/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie zawieszenie praw wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej

II GZ 121/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , Nr [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia

II GZ 94/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania licencji prac...

II SA 1045/94 - Wyrok NSA z 1995-11-23

Osoba wpisana na listę maklerów, lecz pełniąca tylko funkcję prezesa /wiceprezesa/ zarządu domu maklerskiego nie podlega odpowiedzialności przewidzianej dla maklerów w art. 16 par. 2 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych /Dz.U. 1994 nr 58 poz. 239/.

II GZ 127/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Miejskiego Policji nr [...] w przedmiocie opinii o pracowniku ochrony fizycznej

II GZ 60/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 1536/06 w zakresie oddalenia skargi w sprawie ze skargi M. G. n...

II GZ 144/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia
1   Następne >   2