Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 350/06 - Wyrok NSA z 2007-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki

II GSK 728/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

II GSK 643/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

II GSK 729/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

II GSK 69/09 - Wyrok NSA z 2009-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki

I SA 1213/98 - Wyrok NSA z 1998-11-19

Skarga Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) w przedmiocie koncesji na prowadzenie apteki.

II GSK 730/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

II OZ 104/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia Nr ZD/16/03 w przedmiocie odmowy przedłużenia terminu ważności pozwolenia nr [...] na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego [...] tabletki, 10 mg

II GSK 645/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

I SA 1796/98 - Wyrok NSA z 1999-03-10

skargę w przedmiocie wydania koncesji na prowadzenie apteki ogólnodostępnej typu A.
1   Następne >   3