Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GSK 400/05 - Wyrok NSA z 2006-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

II GSK 147/06 - Wyrok NSA z 2006-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

VI SA/Wa 2224/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

VI SA/Wa 1160/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

VI SA/Wa 1163/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

VI SA/Wa 2407/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w części dotyczącej opłaty za udzielenie koncesji

VI SA/Wa 2230/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie udzielenia koncesji

VI SA/Wa 1161/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o zmianę koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

VI SA/Wa 2521/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

II GSK 336/09 - Wyrok NSA z 2010-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
1   Następne >   +2   +5   9