Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OSK 1494/06 - Wyrok NSA z 2007-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

VI SA/Wa 1976/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji

II GSK 1617/11 - Wyrok NSA z 2013-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

VI SA/Wa 1900/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego bronią i amunicją

II GSK 533/12 - Wyrok NSA z 2013-07-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie opinii w sprawie udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologi...

II SA 76/97 - Wyrok NSA z 1997-10-10

skargę na decyzje ministra spraw wewnętrznych w przedmiocie cofnięcia koncesji w części dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiocie obrotu bronią krótką, myśliwską, sportową, gazową i amunicją.

VI SA/Wa 2134/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług rusznikarskich

II GSK 2904/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opinii w sprawie udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją

VI SA/Wa 1789/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-28

Skarga M. K. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych (obecnie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) w przedmiocie zobowiązania do sprzedaży rewolwerów zaliczonych do kategorii broni palnej

VI SA/Wa 3251/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie cofnięcia koncesji w zakresie obrotu detalicznego bronią i amunicją
1   Następne >   2