Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1475/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. G. na Prezydenta [...] w przedmiocie nienależytego wykonania obowiązków