Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Gd 459/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta [...]

III SA/Łd 1013/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieluniu w przedmiocie zasad usytuowania na terenie Gminy Wieluń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stwierdza nieważność § 3 , § 4 i § 5 zaskarżonej uchwały.