Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 1589/14 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Sz. w sprawie ze skargi P. U. W. i S. Spółki z o.o. z siedzibą w N. na czynność G. N. nr [...] w przedmiocie wyboru partnera prywatnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II GSK 1560/13 - Wyrok NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi C. P. O. Spółki z o.o. z siedzibą w M. oraz C. M. S.A. z siedzibą w W. na czynność Miasta Stołecznego W. polegającą na dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 1.

II GSK 1560/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-12

Wniosek 1) C. Sp. z o.o. w M., 2) C. S.A. w W. o wstrzymanie wykonania czynności w sprawie ze skargi kasacyjnej 1) C. Sp. z o.o. w M., 2) C. S.A. w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi 1) C. Sp. z o.o. w M., 2) C. S.A. w W. na czynność Miasta Stołecznego Warszawy polegającą na dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

II GSK 1096/15 - Wyrok NSA z 2015-10-22

Skargi kasacyjne Miasta K. oraz P. Spółki z o.o. w K. od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi H. Spółki z o.o. w W. na czynności Miasta K. w przedmiocie postępowania o zawarcie umowy koncesji na usługi