Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

II SA 855/94 - Wyrok NSA z 1995-09-07

skargę Grażyny S.-Ż. na decyzję Krajowego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie udzielenia koncesji na prowadzenie apteki.

II SA 676-678/95 - Wyrok NSA z 1996-04-04

Skarga Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego (...) spółka z o.o. w Ł. na trzy decyzje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ stwierdził nieważność jednej z zaskarżonych decyzji w ...

II SA 74/96 - Wyrok NSA z 1996-06-03

Skarga A.I. z siedzibą w Ch. i F.T.M.I. z siedzibą w P. na decyzję Ministra Łączności w przedmiocie odmowy wydania koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych.