Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

II GSK 1851/18 - Wyrok NSA z 2019-01-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wniosku o zmianę koncesji na obrót paliwami ciekłymi

II GSK 4714/16 - Wyrok NSA z 2019-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie ustalenia opłaty dodatkowej za naruszenie koncesji

II GSK 5214/16 - Wyrok NSA z 2019-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją

II GSK 1840/18 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dokonania zmiany treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

II GSK 5281/16 - Wyrok NSA z 2019-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

II GSK 2669/16 - Wyrok NSA z 2019-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

II GSK 1798/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi G. K. P. Sp. z o.o. w L.-N. na czynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o zmianę koncesji na obrót paliwami ciekłymi

III SA/Gd 145/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Gd 146/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Gd 147/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1   Następne >   3