Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 1741/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie ustalenia opłaty za udzielenie koncesji

VI SA/Wa 1664/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym

VI SA/Wa 2489/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie stwierdzenia nieważności koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego