Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II GSK 1851/18 - Wyrok NSA z 2019-01-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wniosku o zmianę koncesji na obrót paliwami ciekłymi