Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 578/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego stacji transformatorowej