Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Łd 471/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie uchylenia pozwolenia na użytkowanie obiektu

II SA/Łd 700/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zgodności realizacji budowy budynku produkcyjnego z pozwoleniem na budowę

II SA/Łd 634/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia ekspertyzy technicznej

II SA/Łd 232/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia i przedłożenia projektu budowlanego zamiennego

II SA/Łd 1156/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie odmowy zwolnienia od opłat, kosztów i należności związanych z postępowaniem w sprawie legalności budynku

II SAB/Łd 62/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie katastrofy budowlanej

II SA/Łd 79/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie [...]Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych budowie silosu paszowego i zobowiązania do złożenia określonych dokumentów

II SA/Łd 284/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-28

Sprawa ze skargi A.O. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 108/16 w przedmiocie bezczynności organu w sprawie prawidłowości wybudowania budynków gospodarczych

II SAB/Łd 36/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie prawidłowości wybudowania budynku gospodarczego