Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GZ 161/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych

II GZ 140/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych

II GZ 144/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych

II GZ 143/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów nr [...] w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych

III SA/Łd 1206/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzanie gier na automacie poza kasynem gry

III SA/Łd 706/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia[...] nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

III SA/Gl 217/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej

II GZ 195/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-05

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego zawarte w wyroku WSA w Ł. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. , nr [...] w...

II GZ 197/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-05

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego zawarte w wyroku WSA w Ł. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. , nr [...] w...

II GZ 196/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-05

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego zawarte w wyroku WSA w Ł. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. , nr [...] w...
1   Następne >   2