Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 72/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 349/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze sprzeciwu S.D. od decyzji SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 350/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 3 wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze sprzeciwu S. od decyzji SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 351/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze sprzeciwu S.D. od decyzji SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej