Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gd 766/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie wydania nakazu przyłącza wodociągowych

IV SA/Wa 480/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w pierwszej instancji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Ol 400/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-11-05

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt. 2 wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję '[...]' , nr '[...]' w przedmiocie opłaty za usługi wodne

II SA/Rz 232/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania

II OSK 2073/16 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Wniosek w przedmiocie kosztów wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak ZU...

II SA/Rz 716/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za pobór wody powierzchniowej

II SAB/Wr 9/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie rozpoznania pisma z dnia [...] r.

II SA/Po 1088/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Bd 1199/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie opłaty za usługę wodną

II SA/Ol 433/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-10-09

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt II wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora '[...]' w O. z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie opłaty za usługi wodne
1   Następne >   2