Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

I SA/Ol 424/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnym

I SA/Ol 149/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-06-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego

I SA/Ol 631/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych

I SA/Ol 749/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie obciążenia kosztami postępowania egzekucyjnego

I SA/Ol 806/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie obciążenia kosztami postepowania egzekucyjnego

I SA/Ol 303/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego