Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Gd 1384/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-07

Skarga M.M. na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Łd 954/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu i wniesieniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie: określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od stycznia do grudnia 2014 roku

II FZ 644/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-19

Zażalenie na postanowienie w zakresie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie trzecim wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Olsztynie w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji