Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Rz 99/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia

II SA/Łd 457/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-26

skarg P. P.: na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

II SA/Łd 354/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu