Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 453/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie świadczenia alimentacyjnego

II SA/Łd 133/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

VIII SA/Wa 262/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

VIII SA/Wa 360/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie uznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz nałożenie obowiązku jego zwrotu