Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Po 453/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie świadczenia alimentacyjnego

II SA/Łd 133/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

VIII SA/Wa 262/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

VIII SA/Wa 360/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie uznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz nałożenie obowiązku jego zwrotu

II SA/Sz 1306/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-12-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 668/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-09-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzoną skargę kasacyjną od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 376/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-24

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o kosztach postępowania w sprawie skargi A. B.

II SA/Sz 76/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-09-24

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego zarządza: uzupełnić protokół rozprawy w ten sposób, że wpisać do protokołu zdanie: 'Pełnomocnik skarżącej oświadcza, iż koszty pomocy prawnej nie zostały opłacone w całości lub części'.

II SA/Sz 84/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-09-24

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego