Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gd 950/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu powiatu

III SA/Wr 120/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-10

Zażalenie na postanowienie dotyczące kosztów postępowania sądowego, zawarte w wyroku WSA we W. z [...] maja 2018 r. (III SA/Wr 120/18) w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie określenia wysokości kosztów postępowania egzekucyjnego wobec zobowiązanego i obciążenia nimi wierzyciela

III SA/Po 617/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek

III SA/Po 610/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-23

Zażalenie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego;

I GZ 194/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-13

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 2. wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego po...

I GZ 270/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-10

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 2. wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego...

I GZ 178/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-17

Zażalenie na postanowienie w zakresie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie 2. wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie określenia wysokości kosztów egzekucyjnych

I SA/Sz 622/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego

I GZ 239/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-10

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie obciążenia kosztami postępowania egzekucyjne...

I GZ 104/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-13

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 2. wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego postanaw...
1   Następne >   3