Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Łd 806/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-05

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego

I GZ 441/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-13

Zażalenie na postanowienie w zakresie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie 2 wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi , nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok 2013

I GZ 144/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-25

Zażalenie na postanowienia WSA w Opolu w sprawie ze sprzeciwu J. N. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego

I SA/Ke 176/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-12

Skarga M. M. na informację Zarządu Województwa Ś. w przedmiocie nieuwzględnienia protestu