Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GZ 494/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Zażalenie na postanowienie w zakresie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie 2 wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości w T. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie : nr [...], nr [...], nr [...] oraz nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybien...

I GZ 11/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie w zakresie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie 2 wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości w T. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie : nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmioci...

I GZ 418/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gdańsku w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zmiany danych w zgłoszeniu celnym

I GZ 417/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gdańsku w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zmiany danych w zgłoszeniu celnym