Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 3/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-08-06

Wniosek A. K. o wymierzenie Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w P. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. grzywny w trybie art. w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, za nieprzekazanie skargi do sądu oraz za niewykonanie wyroku sądu w sprawie o sygn. akt II SAB/Łd 1/18