Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 3/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-08-06

Wniosek A. K. o wymierzenie Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w P. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. grzywny w trybie art. w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, za nieprzekazanie skargi do sądu oraz za niewykonanie wyroku sądu w sprawie o sygn. akt II SAB/Łd 1/18

II SO/Łd 4/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-05-21

Wniosek A Spółki z o.o. w Ł. o wymierzenie Staroście [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu i przewlekłe postępowanie w sprawie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ł. przy ul. A, dz. nr. 335/9

II SO/Łd 3/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-05-21

Wniosek A Spółki z o.o. w Ł. o wymierzenie Staroście [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu i przewlekłe postępowanie w sprawie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ł. przy ul. A , dz. nr. 334/17