Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Po 148/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych i nałożenia obowiązku przedłożenia dokumentów

II SA/Rz 18/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie robót budowlanych

II SA/Gd 204/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem

II SA/Gd 406/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-08-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Łd 559/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-21

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem przydomowego ganku

II SA/Lu 305/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od pisma dotyczącego braku podstaw do interwencji w sprawie zalewania mieszkania

II SA/Bd 983/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-10-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ol 1274/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-13

Skarga B. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II SA/Sz 295/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ke 185/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] w przedmiocie obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej
1   Następne >   3