Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Ke 422/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-10-25

skarg [...] na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowieckiego

II SA/Ke 422/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-27

skarg [...] na uchwałę Rady Powiatu Ostrowieckiego nr XLIX/312/2017 w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowieckiego

II GZ 1048/16 - Postanowienie NSA z 2018-11-27

Zażalenie na postanowienie w zakresie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie 2 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej