Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 2912/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen

III SAB/Gd 133/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SAB/Gd 137/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SAB/Gd 143/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SAB/Gd 132/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SAB/Gd 128/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SAB/Gd 130/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej