Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za udział w postępowaniu zażaleniowym na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przyznania nagrody pieniężnej

IV SA/Wa 1976/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w pierwszej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 1027/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-04-12

Wniosek o przyznanie zwrotu wydatku w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej